Van Gogh dorp Drenthe

In 2023 werd door de Provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen het Van Gogh Drenthe project georganiseerd om in Drenthe, Nederland en in Europa op de kaart te zetten dat Van Gogh in 1883 drie maanden in Drenthe verbleef. Een vrijwel onbekende periode en daarin moest verandering komen. Dat is gelukt.

De besturen van provincie en gemeenten hebben besloten dat ook na 2023 er blijvende aandacht moet blijven voor Van Gogh in Drenthe. In oktober 2023 is in Nieuw-Amsterdam/ Veenoord het vernieuwde Van Gogh Huis Drenthe heropend voor het publiek, waarin in een modern vormgegeven multimediale presentatie het verhaal van Vincent van Gogh en Drenthe wordt verhaald.

Maar er moet nog veel gebeuren voordat Nieuw-Amsterdam/Veenoord een status heeft als Van Gogh dorp, zoals in Brabant Nuenen en Zundert dat hebben. Met de ontwikkelingen van Van Gogh in Zuidoost-Drenthe in het achterhoofd is daarom in augustus 2023 de Stichting Van Gogh dorp Drenthe opgericht. Alle lopende en in voorbereiding zijnde projecten vanuit het Van Gogh Drenthe 2023 jaar in Nieuw-Amsterdam/Veenoord zijn in de nieuwe stichting ondergebracht.

 


Wat doen wij?

Het zorgdragen voor de (inter)nationale herkenning en erkenning van Nieuw-Amsterdam/Veenoord als Van Gogh dorp in de provincie Drenthe.

 

Te bereiken door

 • voor publiek realiseren van een beleving die inzicht geeft in de persoon, het werk en het leven van Vincent van Gogh gedurende zijn periode in Zuidoost-Drenthe in het najaar van 1883;
 • voor publiek realiseren van een beleving die inzicht geeft in de persoon, het werk en het leven van Vincent van Gogh gedurende zijn periode in Zuidoost-Drenthe in het najaar van 1883;
 • betrekken van inwoners van Nieuw-Amsterdam/Veenoord e.o. in het kader van het optreden als Van Gogh
  ambassadeurs en het begeleiden en informeren van (inter)nationale toeristen;
 • het toerusten van Van Gogh ambassadeurs;
 • organiseren van (culturele) evenementen, activiteiten, bijeenkomsten en/of verzorgen van educatieve programma’s
  betreffende Vincent van Gogh;
 • het onderzoeken van het werk en het leven van Vincent van Gogh in Zuidoost-Drenthe en het zorgen voor ontsluiten
  van de onderzoekinformatie;
 • verbeteren van vrijetijdseconomie in Zuidoost-Drenthe.

Bestuur

 • Bert Finke, voorzitter en penningmeester
 • Alexandra Berends, secretaris (namens bewonersproject Van Gogh Bloemenweide)
 • Daniëlle van der Ark (namens Van Gogh Huis Drenthe)
 • Sieta Kampen (namens bewonersproject Van Gogh gidsen NaVo)
 • Tineke de Roo (namens Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord)
 • Henny Sieben (namens Ondernemersvereniging NAV)
 • Marjan van Wijk (namens Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord)

Onze projecten

In 2023 zijn een aantal bewonersprojecten opgestart die doorlopen vanaf 2024. En daarnaast zijn diverse nieuwe projecten in ontwikkeling. Wij zijn momenteel bezig met:

 • bewonersproject Van Gogh Bloemenweide naast de voormalige graansilo aan de Industrieweg in Veenoord;
 • het ontwikkelen van muurmozaïeken met (inter)nationale mozaïekkunstenaars die op Van Gogh geïnspireerde werken ontwikkelen van ongeveer 2 x 3 meter in de openbare ruimte in Nieuw-Amsterdam/Veenoord;
 • het opleiden van professionele Van Gogh gidsen, die rondleidingen in Nieuw-Amsterdam/Veenoord en omgeving verzorgen (wandelen, fietsen, etc.) voor inwoners en toeristen;
 • het ontwikkelen van een Van Gogh kunstwerk in de openbare ruimte in Nieuw-Amsterdam/Veenoord;
 • het ontwikkelen van een Van Gogh puzzelroute voor gezinnen;
 • het ontwikkelen van een Van Gogh plattegrond voor Nieuw-Amsterdam/Veenoord met daarop informatie over de Van Gogh locaties;
 • het nadenken over Van Gogh festiviteiten in 2028, het 175-jarige geboortejaar van Vincent van Gogh.

De Stichting Van Gogh dorp Drenthe is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 9113 2363.