ErfgoedNetwerk Emmen

Het Erfgoednetwerk Emmen is een stichting die ondersteuning biedt aan alle organisaties die zich binnen de gemeente Emmen inzetten voor het behoud en publiek maken van zowel materieel als immaterieel erfgoed, zonder daarbij te tornen aan de autonomie en eigenheid van alle afzonderlijke organisaties.

We denken hierbij aan historische verenigingen, musea, kenniscentra, dans-, zang- en toneelgroepen. Maar ook met individuele personen gespecialiseerd in cultureel erfgoed werken wij samen.

Wat doen wij?

Tot stand brengen van verbindingen (netwerk) tussen de organisaties die zich inzetten voor het behoud, duurzame ontwikkelingen en toegankelijkheid van het cultuurgoed in de gemeente Emmen, zonder te tornen aan de autonomie en eigenheid van de afzonderlijke organisaties.


Dat doen wij door het beleggen van netwerkbijeenkomsten, het samen ontwikkelen van projecten, het organiseren van workshops en trainingen voor het versterken van de kennis en ervaring van erfgoedvrijwilligers.

Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is te definiëren als: sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dat kunnen voorwerpen zijn in musea, archeologische vondsten, archieven, monumenten en landschappen. Maar ook de daaraan verbonden gebruiken, verhalen en gewoonten. In de vele dorpen en buurtschappen in Emmen zijn al veel oude gebouwen, monumenten en molens in kaart gebracht en zijn er kleinschalige musea, historische verenigingen en kenniscentra ontstaan.


Bestuur

  • Bert Finke, voorzitter en secretaris
  • Wytse Bouma, penningmeester
  • Mark Meerlo, algemeen bestuurslid
  • Melissa Luisman, algemeen bestuurslid

Hierkomjijweg.nl

Onze stichting beheert namens de Gemeente Emmen de gemeentelijke erfgoedwebsite www.hierkomjijweg.nl. Dit is een samenwerking tussen de gemeente en erfgoedorganisaties, maar ook sportverenigingen met een lange historie.


Van Gogh Drenthe

In 2023 is het 140 jaar geleden dat Vincent van Gogh in Drenthe leefde en werkte, en wordt het 20-jarig bestaan van het Van Gogh Huis in Veenoord/Nieuw-Amsterdam gevierd.

 

De Provincie Drenthe en de gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen hebben de handen ineengeslagen en komen in 2022-2023 met diverse projecten rondom Van Gogh.


We willen de culturele erfenis van Vincent in Drenthe blijvend zichtbaar houden en beleefbaar maken voor de eigen inwoners en de toeristen.

Voorzitter Bert Finke zit namens het ErfgoedNetwerk Emmen in het kernteam van Emmen die de projecten binnen de gemeente coördineert en faciliteert. Hij legt de contacten met alle organisaties in de gemeente die een project rondom Vincent willen organiseren.

Wij ondersteunen bij inhoudelijke vragen, het aanvragen van subsidies en het communiceren over de projecten, waarvoor wordt samengewerkt met Marketing Drenthe.

Je kunt Bert als volgt bereiken: bfinke@ziggo.nl of 06-2255 9118.

Netwerk Digitaal Erfgoed

 

Zichtbaar, Bruikbaar en Houdbaar

 

De Stichting ErfgoedNetwerk Emmen vindt dat onze digitale erfgoedinformatie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar moet zijn. Daardoor kan iedereen maximaal de vruchten plukken van de digitalisering van de samenleving. Daarom heeft het bestuur in het kader van de erfgoedportal Hierkomjijweg als eerste erfgoedorganisatie in de Provincie Drenthe het Manifest ondertekend van het Netwerk Digitaal Erfgoed.


 

De Stichting Onderzoek Drentse Families en Huizen is één van de bij het ErfgoedNetwerk Emmen aangesloten erfgoedorganisaties. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 5547 8603.