ErfgoedAcademie Drenthe

De ErfgoedAcademie Drenthe is een kennis- en expertisecentrum voor erfgoed, die erfgoed wil verankeren in de samenleving: bevorderen van erfgoedbewustzijn, ondersteunen van erfgoedmedewerkers en het verbinden van erfgoednetwerken.

Wat doen wij?

Het aanbieden van een deskundigheids-programma betreffende erfgoed, waarin kennisopbouw en kennisoverdracht over erfgoed zijn samengebracht ten behoeve van archieven, musea, historische verenigingen, gemeenten, provinciale instellingen en intermediairs in de cultuureducatie, met de eerste focus op de provincie Drenthe.


Dat doen wij door het zorgen dat het aanbod van erfgoed beter wordt ontsloten, dat erfgoedwerkers beter worden toegerust, dat de kennis betreffende erfgoed beter op elkaar wordt afgestemd. We organiseren evenementen, activiteiten en/of bijeenkomsten, en werken daarvoor samen met diverse relevante organisaties en instellingen.

 

De ErfgoedAcademie Drenthe biedt haar kennis en expertise aan via een website, waarop aandacht is in de volgende aandachtsgebieden.

 

Cursussen - workshops - online-bijeenkomsten

 • erfgoedcolleges
 • cursussen regionale geschiedenis van Drenthe
 • masterclasses erfgoed in basis- en voortgezet onderwijs

Kennisbank

Ten behoeve van kennisbehoud

 • storytelling en cursus oral history
 • cursus gemeentelijk erfgoedbeleid
 • duurzaam digitaal erfgoed
 • ontwikkelen van een netwerkorganisatie
 • bevorderen wetenschappelijk onderzoek

Kennisoverdracht

Ten behoeve van het informeren van een breed publiek

 • verhaallijnen
 • biografieën
 • podcasts

Financiering erfgoedprojecten

 • fondsen, subsidies en regelingen: provinciaal en landelijk
 • workshops fondsenwerving

 

De Stichting ErfgoedAcademie Drenthe is één van de bij het ErfgoedNetwerk Emmen aangesloten erfgoedorganisaties. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 8633 0608.