Heerscopinc

De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000. Deel I. Echteler, Klein-Ringe, Rheeze

B.J. Finke en Dr. W. Heerspink

 

In de graafschap Bentheim, het noordelijk Münsterland en oostelijk Overijssel komen vijftien Heerspink-erven voor. In dit boek wordt de geschiedenis van de erven in het Duitse Echteler en Klein-Ringe bij Emlichheim en het Nederlandse Rheeze bij Hardenberg beschreven. Willem Heerspink en Bert Finke belichten de opvolging in eigenaren, leenheren en leenmannen, waaronder graven van Bentheim, bisschoppen van Utrecht, het Huis van de Duitse Orde en diverse adellijke families.

Maar zij laten ook zien op welke manier de bewoners het hoofd boden aan de vele oorlogen die het gebied teisterden, hoe zij zich bevrijdden uit de leenheerschappij en welke oplossingen zij vonden voor de problemen rond erfopvolging. De economische analyse van de positie van de erven in de boerengemeenschap toont de economische terugval van de erven.

Genealogieën van de geslachten Heerspink maken de band tussen erven en families aanschouwelijk.

 

Het eerste exemplaar van het boek werd uitgereikt aan Oskar Prinz zu Bentheim und Steinfurt in de ridderzaal op het familieslot in Bad Bentheim.

Het boek werd in 2008 bekroond met de Nederlandse Prijs voor de Genealogie.

 

Redactie :

- Drs. Redmer H. Alma , beleidsmedewerker informatisering Drents Archief te Assen

- Oskar Prinz zu Bentheim und Steinfurt te Burgsteinfurt

- Jhr. A.J. Gevers, archivaris Historisch Centrum Overijssel te Zwolle

- Drs. Willem E. Goelema, oud-rijksarchivaris in de provincies Drenthe en Groningen

- mevrouw R.W. van der Meer-Lambers Heerspink te Hoogeveen

 

ISBN : 978-90-8704-024-6

Jaar van uitgifte : 2008

Aantal bladzijden : 797

Bindwijze : gebonden

Illustraties : ja

B.J. Finke en Dr. W. Heerspink, Heerscopinc. De geschiedenis van de erven en geslachten Heerspink 1325-2000. Deel I. Echteler, Klein-Ringe, Rheeze

de verkoopprijs is exclusief € 5,00 verzendkosten (bij verzending binnen Nederland)

 

UITVERKOCHT

€ 35,00

  • 1,66 kg
  • Uitverkocht

Recensies

 

'Door deze opzet, waarbij elk onderdeel nauwgezet wordt behandeld, heeft dit boek voor veel meer mensen waarde en betekenis dan alleen voor de talrijke Heerspink/Heersping-afstammelingen. Het boek bevat zoveel namen en genealogische gegevens dat bestudering van het boek voor iedereen de moeite waard is die vermoedt of zeker weet dat (een deel van) zijn familie uit deze grensstreek afkomstig is. Bovendien is het boek een Fundgrube voor elke geïnteresseerde in landbouw- en landschapsgeschiedenis, meer in het algemeen of van dit grensgebied in het bijzonder. (...) Veel notariële akten en gerechtsuitspraken, veetellingen en landgeldregisters zijn ook in hun geheel opgenomen in de tekst. Aan de ene kant moet de lezer dus heel veel tot zich nemen, aan de andere kant weet hij zo precies wat er in de originele stukken staat.'

Dick Deuzeman in Archievenblad 112 (2008), p. 50-51

 

'Ik ben onder de indruk van de haast verbijsterende hoeveelheid gegevens die de auteurs aan het licht hebben gebracht. Dat zij zich in zeer vele gevallen niet hebben beperkt tot een min of meer beknopte bronvermelding, maar hun vondsten in extenso hebben weergegeven, maakt hun werk inderdaad, zoals Goelema in de inleiding opmerkt, tot veel meer dan een recht toe recht aan genealogie.'

Philip M. Bosscher in Recensiebank Historisch Huis.nl

 

'Wat een prachtig boek is dat. Een FundGrube! Mijn eerste herinnering aan oma Harmina Folkers-Heerspink is een foto die op de schoorsteenmantel van ons ouderlijk huis stond. Voor mij was het een oma, maar later realiseerde ik me dat ze nog maar dertig jaar moet zijn geweest. Van dat eerste gezin bleef alleen mijn vader over. Zijn vader was maar 28 jaar, een broertje twee, een zus dertien. Wat hebt u een enorme prestatie geleverd door dit voorgeslacht zo gedocumenteerd bloot te leggen. Ongetwijfeld ga ik fietsen in het Bentheimse: kan ik het Twents uit mijn jeugd nog eens ophalen. Hartelijk dank voor wat ik beschouw als een prachtig geschenk.'

Henk Folkers te Biddinghuizen