De stichting

 

De Stichting Onderzoek Drentse Families en Huizen werd op 7 juni 2012 opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van de genealogie en lokale historie in de provincie Drenthe, de verbreding van de kennis daarvan en van al hetgeen daaraan verwant is.

 

Dit probeert het stichtingsbestuur te bereiken door:

- het (doen) vervaardigen van publicaties en het uitgeven van deze publicaties

- het organiseren van bijeenkomsten en cursussen

- het samenwerken met instellingen en personen die een gelijksoortig doel als de stichting nastreven

 

Het stichtingsbestuur

 

Het bestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

- B.J. (Bert) Finke te Wergea, voorzitter

- J.C. (Jan) Brinks te Coevorden, secretaris

- J.R. (Ruud) Pat te Schoonebeek, penningmeester