Workshop

Landelijke & provinciale subsidies erfgoed

Stichting ErfgoedNetwerk Emmen

Gemeente Emmen

 

Het aanvragen van subsidies bij provinciale en landelijke fondsen en subsidiënten is voor veel erfgoedorganisaties een hoge drempel. Hoe schrijf je een projectplan? Wat moet er in een begroting staan? Hoe vragen we het aan? Bij wie moeten we zijn voor vragen?

 

Het gevolg daarvan is dat door erfgoedinstellingen in de provincie Drenthe te weinig financiële ondersteuning wordt aangevraagd bij provinciale en landelijke fondsen. Dat is bijzonder jammer, want daarmee doen we onszelf in Drenthe tekort. Projecten die we zouden kunnen opstarten, komen niet van de grond.

Het ErfgoedNetwerk Emmen en de Gemeente Emmen organiseren gezamenlijk deze workshopdag 'Landelijke & provinciale subsidies erfgoed'. U krijgt van een aantal grote organisaties te horen welke financiële mogelijkheden er zijn.

En 's middags wordt u praktisch geleerd hoe u een projectplan en een begroting schrijft. Want wij hebben gemerkt dat dit een struikelblok is voor veel mensen.

 

Datum : vrijdag 1 juli 2022

Tijd : 9.30 - 16.00 uur

Locatie : Bruggebouw, Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen

 

Voor wie is de workshop bestemd?

Deze workshop is bedoeld voor vertegenwoordigers van alle erfgoedorganisaties in de provincie Drenthe. Dit kunnen historische verenigingen, musea, verenigingen van immaterieel erfgoed, molenverenigingen etc. zijn.

 

Aantal deelnemers

Deze workshop wordt aangeboden aan maximaal 40 deelnemers, met 2 personen per erfgoedorganisatie. De één richt zich op het projectplan, en de ander op de begroting.

 

Moet ik van tevoren ook huiswerk doen?

Ja. Wij vinden het belangrijk dat u aan het einde van de dag een subsidieaanvraag kunt indienen. Dus uw huiswerk is het nadenken over een daadwerkelijk project waarvoor uw organisatie een subsidie wil aanvragen.

In de workshop tijdens het middagprogramma schrijft u voor dit project een projectplan en stelt u de begroting op. En die kunt u vervolgens indienen.

Wij willen namelijk graag dat het niet blijft bij een theoretische dag, maar dat u ook echt subsidies binnenhaalt.

 

Kan er ook aan deel van het programma worden deelgenomen?

Nee. Het is belangrijk dat u 's ochtends zowel het verhaal van de fondsen en subsidiënten hoort, als de praktische training in de middag volgt.

 


 

Ochtendprogramma 09:30 - 12:00 uur

 

09:30 - 09:50 uur     ontvangst

 

Fondsenpresentatie

Vijf provinciale of landelijke instellingen praten u bij over de mogelijkheden die zij bieden voor financiële ondersteuning van uw erfgoedprojecten.

09:50 - 10:15 uur     Provincie Drenthe

10:15 - 10:40 uur     Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe

10:40 - 11:05 uur     Mondriaan Fonds

11:05 - 11:30 uur     VSB Fonds

11:30 - 11:55 uur     Fonds Cultuurparticipatie

 

Speeddates

Deze workshop is een eerste aanzet van de versterking van het subsidietraject voor erfgoedorganisaties in de provincie Drenthe, aangeboden vanuit Emmen. Maar wij willen het niet bij deze ene keer laten.

11:55 - 12:00 uur     aankondiging speeddates

 


 

Lunch 12:00 - 13:00 uur

De lunch wordt u aangeboden door de Gemeente Emmen.

 


 

Middagprogramma 13:00 - 16:00 uur

Het middagprogramma is een actief programma. Hier gaat u zelf aan de slag met het schrijven van een projectplan en een begroting. Dat zijn de meest essentiële onderdelen tijdens het aanvragen van subsidies.

En het gaat over een daadwerkelijk project dat u van plan bent op te zetten. Vandaar dat u van tevoren uw huiswerk moet doen.

 

Wie geven de training?

Workshopleiders van twee organisaties die veel ervaring hebben met het aanvragen van subsidies gaan u trainen:

  • Stichting Kunst & Cultuur, Assen : zet zich in de provincies Drenthe en Groningen in voor goed cultuuronderwijs en voor cultuurparticipatie in Drenthe
  • Facet, Emmen : kennis- en expertisecentrum voor taal, kunst en cultuur in Emmen

Iedere deelnemende erfgoedorganisatie gaat 's middags aan de slag met het schrijven van een projectplan en het opstellen van een begroting. Daarom is het belangrijk dat u met twee personen komt. Het is best een klus.

Er zijn 4 à 5 workshopleiders die u ondersteunen. De trainers reiken u een techniek aan waarmee het voor u overzichtelijk wordt wat u in een goed projectplan op moet nemen.

 


Aanmelding voor deelname aan workshop

 

Indien u zich liever via email of telefonisch aanmeldt, kan dat ook: bfinke@ziggo.nl of 06-22 55 91 18.

 

Aanmelding voor de workshop Landelijke & provinciale subsidies op 1 juli 2022

€ 0,00

  • Beschikbaar